Статии

Градска навигация в Пловдив
Градска навигация в Пловдив

Системата от градска навигация е езикът, чрез който градът разговаря със своите жители, гости и посетители. Колкото е по-красив и разбираем той, толкова е по-приятно за хората, които го ползват. Елементите на навигацията могат да обогатят и подобрят впечатленията от градската среда.

Транспортна схема на Пловдив
Транспортна схема на Пловдив

Това е една по-ясна и точна визуализация на маршрутната схема на автобусния транспорт в Пловдив. Разбираемата и достъпна информация, прави един град по-открит, по-приятен, по-подреден и предизвиква доверие у хората живеещи в него или решили да го посетят.

Туристическа карта на град Пловдив
Туристическа карта на град Пловдив

Настоящата статия, описва разработката за туристическа карта на град Пловдив и е опит да се представят малка част от световните практики по създаването на системи за ориентиране за големи и сложни като структура пространства, каквито се явяват градовете. Да се определят особеностите при поднасяне на информацията, с помощта на средства за навигация като карти, пиктограми, знаци и информационни табла.

Схема на железопътната мрежа в България
Схема на железопътната мрежа в България

Ще започна с малко факти и данни, свързани с развитието на железопътния транспорт у нас. Стори ми се интересно да извадя в сравнително кратък вариант основните моменти, исторически и природни дадености, които основно са повлияли в сформирането на железопътната ни мрежа у нас и да отговорят на въпроса защо тя изглежда именно така днес.

Схема на метрото в София
Схема на метрото в София

Нашата столица не е с най-развит и оптимален градски транспорт, също няма как да сравняваме и метро-мрежата си, с останалите европейски градове. Същинското строителство започна сравнително отскоро. Всеизвестно е, че за един съвременен голям град, релсовият транспорт, било то подземен или надземен, е гръбнак, на който стъпват останалите видове транспорт...

Схема на нощния градски транспорт в София
Схема на нощния градски транспорт в София

Най-накрая, дългоочакваното събитие за столицата ни скоро ще бъде факт! В София ще заработи нощен градски транспорт и столичани ще бъдат една крачка по-близо до възможността да живеят в един по-модерен европейски град.

Транспортна схема на  град София
Транспортна схема на град София

( инж. Стоян Стоянов ) Има цяла наука, свързана с управлението на масите, на потоците от хора. Със знаци, табели, кратки съобщения, цветове и опростени схеми, поставени на точно определени места в пространството, да манипулираш съзнанието на човек...

Как измерили Земята?
Как измерили Земята?

Първобитните хора не са се и замисляли дори върху въпроса, колко голяма е Земята. Тях ги интересувало само, онова което е било във връзка с всекидневния им живот. Как да се защитят от хищници? Как да запазят вечния огън в пещерата? Как да се догони и убие звяра?- ето върху какво били навикнали да работят.

Измерване на височината на сграда
Измерване на височината на сграда

Сър Ърнест Ръдърфорд, президент на Кралската Академия и Нобелев лауреат по физика, е разказал следващата история, служеща за великолепен пример, че не винаги може да се даде единствен отговор на даден въпрос.

Характеристика на топографските елементи
Характеристика на топографските елементи

Релефът е най-устойчивия елемент, който почти не се изменя. Елементите на релефа представляват най здравите укрития и ориентири. Релефът на местността се състои от изпъкнали и вдлъбнати Форми , с най- различни очертания и размери.

Изучаване на релефа по карта
Изучаване на релефа по карта

Едно от основните изисквания към топографските карти е те с максимална подробност и точност, допустими от мащаба на картата, да изобразяват не само плановото положение на обектите от местността, но така също и пространствените размери и форми на на неравностите от земната повърхност.

Ориентиране по карта
Ориентиране по карта

За бързото и точно ориентиране по карта на местността има значение това, до каква степен картата съответствува на местността и какви изменения са настъпили във външния вид на местността след издаването на картата.

Работа с карта
Работа с карта

Запознаването с картата се заключава в изясняване на основните характеристики, определящи нейната графическа точност, подробност, съвременност и в установяване на някои изходни данни от картата, които може да потрябват при работа с нея.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.