Проектиране

Проектиране

  • вертикално планиране на улични мрежи;
  • вертикално планиране на вътрешноквартални пространства;
  • нивелетни проекти;
  • картограми на земните маси;
  • план за регулация;
  • трасировъчни проекти;
  • проектиране на геодезически опорни мрежи;
  • проекти за изследване на деформации.

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на посочените геодезически услуги, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.