Проектиране

Проектиране

  • вертикално планиране на улични мрежи;
  • вертикално планиране на вътрешноквартални пространства;
  • нивелетни проекти;
  • картограми на земните маси;
  • план за регулация;
  • трасировъчни проекти;
  • проектиране на геодезически опорни мрежи;
  • проекти за изследване на деформации.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.