Триангулация

ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

Координатна система 1970г.

 

 

Файловете, съдържащи се в горната схема, са във формат *.kmz,  и се отворят с програмата Google Earth. Целта на данните е да се спомогне по-лесното откриване на триангулачните точки, изградени на територията на Република България,  създаване на план-график на геодезическите измервания за определена територия и т.н.

Трябва да се има в предвид, че информацията за точките не е актуална, някои от тях са унищожени, но също присъстват в базата данни.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.