Аерофото заснемане

Аерофото заснемане

Въздушно фотографиране от безпилотен летателен апарат (дрон):

  • за отразяване на събития,
  • за създаване на рекламно видео или снимки на обекти от въздуха,
  • за проучване на недостъпни местности, туристически или археологически обекти

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.