Кадастър

Кадастър

  • изработване на кадастрални карти
  • проектиране и изработване на Работна Геодезическа Основа (РГО)
  • възстановяване на унищожени точки и репери от РГО
  • трасиране на имотни граници
  • проекти за изменение в кадастралната карта
  • заснемане и попълване на нови сгради, инженерни съоръжения
  • заснемане на подземни и надземни линейни съоръжения
  • изработване на специализирани карти

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на посочените геодезически услуги, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.