Екзекутиви и анализи

Екзекутиви и анализи

  • екзекутиви на площни и линеини обекти;
  • определяне на обеми и земни маси;
  • определяне на площи;
  • определяне на дължини и посоки;
  • математически анализ на резултатите от геодезически измервания;
  • оптимизация на геодезически опорни мрежи;
  • изравнение на планови, височинни и пространствени мрежи;
  • трансформация на координати;
  • определяне на скоростите и направленията на движение на сгради, инженерни и инфраструктурни обекти.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.