Библиотека Тру Норд

База данни: Руска геодезическа литература (1920 г. - 2010 г.)

 
.:: Фотограметрия - 1996 г.
 
.:: Справочник по геодезически трасировъчни работи - 1982 г.
 
.:: Картография - Учебник за ВУЗ - 2002 г.
 
.:: Проектиране и съставяне на карти - 1984 г.
 
.:: Дешифриране на аеро-снимки - 1976 г.
 
.:: Топографско дешифриране на природния ландшафт от аеро-снимки - 1963 г.
 
.:: Справочник на геодезиста - Том 1.  - 1975 г.
 
.:: Справочник на геодезиста - Том 2.  - 1975 г.
 
.:: Справочник на геодезиста - Том 1.  - 1985 г.
 
.:: Справочник на геодезиста - Том 2.  - 1985 г.
 
.:: Справочник на маркшайдера - 1953 г.
 
.:: Топографско дешифриране на аеро-снимки при създаване на карти в М 1:10 000 и 1:25 000 - 1961 г.
 
.:: Спътникови системи и електронни тахиметри при обезпечение на строителството - 2007 г.
 
.:: Глобални спътникови системи при определянето на местоположението и приложение в геодезията - 2004 г.
 
.:: Практика по геодезия - учебно пособие за ВУЗ - 1969 г.
 
.:: Строителство на градски подземни съоръжения - 2005 г.
 
.:: Геодезически инструменти и прибори - 1973 г.
 
.:: Инженерна геодезия. Земеустройство - 2001 г.
 
.:: Инженерна геодезия. Геодезически мрежи - 2003 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.:: Инженерна геодезия. Геодезически трасировъчни работи. - 2007 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Гравиметрия - 1978 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.