Прецизна нивелация

Прецизна нивелация

Извършване на прецизна геометрична нивелация с високоточен дигитален нивелир

  • изследване на деформации на инженерни съоръжения
  • високоточно определяне на репери, геодезическа основа
  • предпроектни проучвания на линейни обекти - пътища, ЖП - линии
  • изследване на деформации на подкранови пътища
  • трасиране по височина на специализирани промишлени съоръжения и машини

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на високоточна нивелация, определяне на превишения и надморски височини, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.