Ремонт на площад Централен, гр. Пловдив
Ремонт на площад Централен, гр. Пловдив

Реконструкция на площад "Централен" в гр. Пловдив, подмяна на настилката, нови съоръжения и подземни комуникации. Експониране, реставриране и консервация на археологическите разкопки на Форум Север (Одеон) и Форум Запад.

Подновяване на железопътната инфраструктура в междугарие Тулово - Змейово
Подновяване на железопътната инфраструктура в междугарие Тулово - Змейово

Подновяване на железопътната инфраструктура в междугарие Тулово - Змейово с обща дължина 12321 м по 4-та главна ЖП линия Русе - Подкова

Ремонт на ЖП инфраструктура в междугарието Хасково - Мост
Ремонт на ЖП инфраструктура в междугарието Хасково - Мост

Изготвяне на техническа експертиза и работен проект за заздравяване на насип на железния път в междугарието Хасково - Мост

Ремонт на железопътна линия Люляково - Дъскотна
Ремонт на железопътна линия Люляково - Дъскотна

Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Люляково - Дъскотна от КМ47+251 до КМ 47+668 по III-та главна ЖП линия

Проектиране и изграждане на 48 км. велоалеи в град Пловдив
Проектиране и изграждане на 48 км. велоалеи в град Пловдив

Геодезическо обслужване при проектирането и изграждането на 48 км. велотрасета в град Пловдив

Строителство на Фотоволтаична електроцентрала
Строителство на Фотоволтаична електроцентрала

Землището на с. Голям Чардак, общ. Съединение, Площ на имота - 40 000 м2

Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив
Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив

гр. Пловдив -  бул."България"," Победа", "Свобода", "Мария Луиза", "6-ти Септември", "Копривщица", "Руски", "Хр.Ботев" и др., Дължина на трасето - 30 000 м

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.