За ТРУ НОРД

Тру Норд (Истински Север*)

Един от основните въпроси, вълнуващи посетителите на сайта - Защо си струва да се доверите именно на нашата фирма? Ще се постараем да Ви отговорим на този въпрос, колкото се може по-обективно.

Достъпни цени

Инвеститорът винаги се интересува от оптимална цена, и ние се стараем да я предложим. Не се съобразяваме със средните пазарни показатели за дадена услуга, а индивидуално подхождаме към всяка поръчка, съкращаваме разходите на максимум и тогава оформяме крайната стойност на нашите работи.

Широк избор от услуги

В съвременния век на технологиите, когато човек повече от всичко цени времето си, той избира най-бързия път за постигане на своите цели.

Ние се стараем да подходим комплексно към решението на проблемите на нашите клиенти. Всеки клиент е наш приоритет, независимо дали е частно лице, развиващо се българско предприятие или многонационална корпорация. Изпълняваме широк спектър дейности, свързани с геодезическите проучвания, топографски и картографски разработки, вертикално планиране, GPS - измервания и много други. Трудно е да се определи област в строителството или проектирането, където няма нужда от специализирани геодезически услуги.

За ТРУ НОРД

За ниските разходи

Използваме най-модерната измервателна техника. Имаме опитни сътрудници, професионалисти - фактор позволяващ фирмата да работи като добре смазан механизъм. Така се пести време, което в случая се явява основен показател.

Модерна техника и програмно обезпечение

Не ни е необходим огромен щад от работници, изпълняващи трудоемка и механическа работа продължително време. Съвременните програмни продукти и инструменти позволяват всичко да се извършва мигновенно и точно като се пести нашето, а и Вашето време.

Опитни специалисти

Най-голямото богатство за нас са нашите хора. В състава ни са специалисти, имащи богат опит в областта, завършили в най-добрите университети. Всеки от нас е преминал през целия цикъл от геодезически и проектантски задачи, което ни прави универсални и заменими при необходимост във всяка една дейност. В тази връзка  грешките при нас възникват по-рядко, отколкото в други организации с постоянно текучество на кадри.


И не на последно място - ние обичаме фирмата си!

Творчески подхождаме към поставените задачи, постоянно се развиваме и правим всичко възможно за да се работи приятно с нас.

 

* Истински Север или още Географски север, е точката в северното полукълбо, където оста на въртене на Земята мислено „пресича” повърхността й. Посоката към този Истински Север (True North), се изобразява на географските карти с буквата “N”. Но магнитната стрелка на всеки компас не сочи точно Истинския север, а с малко отклонение към така наречения -  Магнитен Север. Тази посока е различна в различните точки на планетата, защото и магнитното поле е променлива величина заради постоянното движение на магнитните полюси. Ъгълът, заключен между посоката на Истинския Север на картите и Магнитния Север на компаса се нарича Магнитна Деклинация.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.