Туристическа карта на град Пловдив

Проектът е финансиран от Община Пловдив

ТУРИСТИЧЕСКА НАВИГАЦИЯ
или градска система за ориентиране

От връзката по-долу може направо да разгледате в детайли крайния резултат:
https://www.bg-plovdiv-tourist-map.truenorth.bg/

Ако желаете тази уникална за България карта да е винаги с вас на разположение, да изучавате богатствата на прекрасния Пловдив, да се ориентирате в системата на градски транспорт и много други, може да инсталирате специално разработеното за целта приложение на вашето мобилно устройство (за Андроид), напълно безплатно:

Plovdiv Tourist Map App

Въведение

В една градска среда можем да отделим три основни типа пространства – открити, полузакрити (каквито се явяват улиците) и закрити пространства. Предците ни са могли добре да се ориентират на откритите пространства по слънцето, звездите и други природни дадености като това умение до някъде се е запазило и до днес. Но полузакритите места нас ни тревожат, заради неизвестността, която се крие зад стените отвъд. Закритите пространства като системата от подлези или метрото, се явяват най-дезориентиращи.

Според изследванията градското пространство най-общо може да се раздели на пет компонента: път (маршрут), граница, квартал, възел (пункт) и ориентир.

Изследванията са съобразени с потребностите на хората, което е основно изискване към системата за ориентиране. Защото колкото и естетически красиво да е създадено всичко, не би могло да е от полза, ако не е удобно за хората. Всеки ненужен предмет в градското пространство бързо „остарява“ и започва да става обект на вандализъм.

Навигационната и информационна инфраструктура е езикът, с който градът „общува“ със своите жители и гости. Навигацията открива за населеното място нови възможности – създава допълнителни точки за „привличане“, обозначава туристически маршрути и най-вече предразполага доверие към себе си.

Навигационна система в Глазгоу, Великобритания

Още по темата за използването на карти и схеми, елемент на градската инфраструктура и тяхното значение, може да прочетете тук:  Транспортна схема на град София

Терминът „навигация“ (от латински – navigationem, Navigo – плавам на лодка), традиционно се използва, за да се контролира процесът на движението. Навигацията, това е съвкупност от средства, служещи за ориентация при движение в пространството. Дизайнът в навигацията, разработване на туристически и други карти, свързани с ориентирането в местността, е процес на създаване на визуално-комуникационни системи, включващи в себе си графични символи, пиктограми, карти, табели и знаци, поднесени в достъпна и разбираема форма, които направляват човека в пространството.


Информационно табло при което ползвателят буквално се „разхожда“ върху картата. Хамбург, Германия

 

Развитието на един град е съпроводено и от неговото пространствено и функционално усложнение, което довежда и до усложнение с ориентацията в пространството.  И за да бъде този град дружелюбен, за да предразполага към себе си, той трябва да се обезпечи с добра градска навигационна система, с навигационни елементи и обновени средства за ориентация.
Правилно разработената система за навигация влияе на самото възприемане на града. Колкото по-удобно човек се ориентира в непознатата градската среда, толкова по-безопасно и комфортно се чувства той в нея.
Ходенето пеша – това е приятна и достъпна активност в ежедневието, а за огромна част от хората е и необходима част от живота. Да направиш един град удобен и разбираем за придвижване на големи маси от хора, независимо от техните цел и посока, е първостепенна задача при проектирането на градската навигация.


По света отдавна е призната ползата от наличието на удобна система за ориентация в града, защото тя го прави не само по-дружелюбен, но и по икономически ефективен – когато хората разбират града по-добре, те с голяма вероятност биха ползвали градския транспорт повече, биха отделяли повече средства по места за развлечения, кафенета, ресторанти, туристически забележителности или различни културни събития.

У нас, на този проблем едва наскоро започна да се отдава значение. Днес, може би София е най-развита в това отношение, но все пак решенията, които са взети там са за конкретни обекти, на части, без обща визия. Всяка институция възлага изпълнението на свои цели – туристически указатели в централната част, схеми на транспорта за подземния и надземен транспорт, ЖП-транспорта – всичко, което е създадено и се прилага е без единна стратегия. Следователно и резултатът от всички отделни елементи е по-скоро объркващ.


Информационни табла в централната част на София, на метро станциите и спирките на градския транспорт. Източник: Спаси София, Тру Норд ООД

 

Нашата държава, обективно погледнато, е едва в зората в разработването на правила и норми за облика на общественото пространство или иначе казано -  25 години назад.


КАК Е ПО СВЕТА

Туристическа навигация в Бристъл, Великобритания

Има много изследвания и анализи, (още преди около 65 години), за това как човек възприема непознатата среда, как се ориентира той в нея, как си взаимодействат населеното място и човека. Но за пръв път, конкретно за градска навигационна система и внедряването ѝ, се говори в град Бристъл.
През 1996 г. градската управа твърдо е решена да изведе града като водещ културен и икономически център. За целта решават да акцентират на своето културно наследство и създават стратегия за неговата реклама и удобно представяне на информацията пред туристите. Проектът Bristol Legible City (Бристъл разбираем град) е признат за новаторски и до сега се смята за един от най-добрите във Великобритания и по света.


Градска навигационна система в Бристъл, Велокобритания

 

Предприетите мерки, в състава на които е бил и проект за единна навигационна система, включват в себе си информационни табла с карта на града и районите в него, печатни издания на картата, предназначена за туристите, единна класификация и обозначение на туристическите и културни обекти.
Системата е интуитивна, удобна за ползвателя. Тя дава ясна ориентираща информация на карта, заедно с указания за ползване. Също така показва къде точно се намира ползвателя на картата с маркер „Вие сте тук“. Всичко е представено с точно степенуване на отделните елементи от градската среда – квартали, улици, пешеходни пространства, нанесена е информация за различни местности, забележителности, транспортната мрежа, даже места с телефонни будки. Монтирани са табели на места с най-голям човекопоток, основни улици, кръстовища, спирки и гари.


Системата от навигационни табла носят важна информация, която се приема бързо и в нужния момент от човека: за неговото местоположение, поднася му алгоритъм за следващи действия в зависимост от крайната точка на пътуване. Съвкупността от знаци и указатели е станала като един вид лице на града – креативен, новаторски и надежден град.

При предаването на информацията, за да ориентираш хората в окръжаващата среда или извън нея, най-важно е да има последователност и непрекъснатост. Системата трябва да бъде в ролята на тънката нишка през града, описваща и свързваща отделните места физически и условно. Тази съгласуваност се отнася не само към графиката като дизайн, а и към стила, позиционирането, даже визията на носителите на информацията, било тя на хартия или на информационни табла. 


Информационни тотеми с историческа информация, Бристъл, Велокобритания

 

В допълнение към пешеходните пътеводители, градската управа поръчва изработката на допълнителни табла с историческа информация за няколко ключови обекта в централната част. Тези табла още повече повишават самобитността на града, определящи историческата важност на обектите и допълнително увеличават интереса към миналото му и развитието му днес.

Туристическа навигация в Лондон

През 2004 година, Лондон също по примера на Бристол, решава да подобри градската среда и информираност, да стане „разбираем“, стъпвайки на досегашния си немалък опит. Възлага се задълбочен анализ на пешеходното движение в града, в резултат на който се създава уникална пешеходна навигационна система, която освен над земята, се интегрира и в спирките на метрото, автобусните гари, ЖП-гари и велостоянки.  Проектът е под названието „Legible London“. Всеизвестен става и символът „ходещото“ човече, по информационните табла, което сякаш се превръща в световен стандарт при означаване на подобен вид информация.


Основно в подхода към пресъздаване на пешеходната информация стои идеята за „мисловна карта“ или ментална карта, която сами си построяваме в съзнанието. Колкото повече вървим по даден маршрут, толкова по-ясен става в нашето съзнание. Така пешеходецът инстинктивно създава в главата си така наречената „мисловна карта“ на определена територия или на целия град. Всички системи за навигация, за да изпълнят ролята си, трябва да спомогнат на човек да изгради своята ментална карта, било то туристи или жители на града, които се придвижват там ежедневно.


Сравнение между реален маршрут от начална и крайна точка на тръгване и маршрутът, който остава в съзнанието ни – основните промени в направлението, характерни кръстовища и по-забележими обекти по трасето които служат за ориентация

 

Англия продължава да внедрява успешно подобни навигационни системи в населените места. Като основа за разработките се взема в предвид самия град, определя се, така да кажем, неговия „код“, т.е. визия, атмосфера, историческо или икономическо значение, създава се нов цялостен бранд и в комбинация със системата за градски и междуградски транспорт, се създава една единна, ясна стратегия, която се прилага едновременно, за всички „замесени“ организации.


В следваща статия ще опиша още примери от Ню Йорк, Москва, Милано и др.

 

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ПЛОВДИВ

Проектът е финансиран от Община Пловдив

Да се върнем у нас и да се опитаме да пренесем чуждия опит тук.

За момента Пловдив разполага с няколко вида туристически карти, на които са отбелязани уличната система, по-важните туристически обекти и природни забележителности.


Туристическа карта на Пловдив, източник: http://www.visitplovdiv.com

 

Те са предвидени да се ползват единствено като печатни издания в определен формат. Концепцията им не предразполага лесно изработване на други тематични карти, промяна на мащаба и използване за други цели в градската навигация.


Източник: https://plovdivcitycard.com/

 

Настоящият проект за туристическа навигационна система в Пловдив, предвижда разработване на единна картографска база от графична информация, символи и текст, които да обхващат целия град. Тази система ще може лесно да се редактира при необходимост, в цифрова среда, за да се получават различни по стил и мащаб карти. Все пак „лесно“ е силно казано, за този тип картография, но все пак ще бъде възможно. Защото до този момент не е мислено нищо в тази посока.

 

ПРОЕКТИРАНЕ

При разработването на една навигационна система, е важна не само самата информация, която е нужно да се предаде в точното време и място, но и как е поднесена тя. Външният вид, графиката, цветовата гама, шрифтът, дори дизайнът на самите носители на информация, определят колко ще е удобна за ползване тази система. Колкото и да е нужна и полезна информацията, ако за нейното разбиране се губи твърде много време, ако трудно се чете или е изобщо зле представена, то задачата ѝ не е изпълнена.

За възприятието влияят цветовите палитри, големина и стил на текста, условни знаци, пиктограми и цялостното оформление и дизайн, за което ще се спра поетапно по-долу.


Картата

Картата е най-важният детайл от системата за ориентиране в пространството. Човек от край време се е старал да създава схеми на територията на която се намира, стараейки се да го „подреди“ и да предаде чрез графика най-съществената информация, служеща за ориентация.

Картата вдясно е на Пловдив, от далечната 1908 г. Стилът за изобразяане на релефните форми е с характерния за времето си щрих, а не с хоризонтали. С пунктир са отбелязани трасетата на бъдещата улична система. 

Работата с карта се състои общо от три етапа – намиране на текущото местоположение, намиране на мястото до което е нужно да се стигне и да се проследи маршрутът от началната до крайната точка. Бързото решение на тези задачи зависи от детайлизацията на картата, цветовото кодиране и самия дизайн. Картите, предвидени за печат имат ред ограничения, най-вече заради избора на мащаб, на територията, която трябва да обхванат. От това зависи и самата детайлизация. А тя има най-съществено значение при построяване на пешеходния маршрут.

  • изходни данни

Проектирането на графичната част в случая, стъпва на няколко вида данни – комбинация от кадастрална информация (основно за сградите), Гугъл карти, гис информация, сателитни снимки и орто-фото планове, топографски планове и др.


Топографска карта на гр. Пловдив в М 1:5000


Отделяне и структуриране на основните елементи от картата

 

  • слоеве

Технически в цифровия модел, картата е структурирана в слоеве – улици, пешеходни пространства, сгради, водни обекти, релефни форми и т.н, за да може лесно да се задават и променят типа линии, цвят, мащаб и при необходимост може бързо да се създават различни тематични карти.


Разделяне на елементите от картата на слоеве

 

  • мащаб

Предвидената за разработка туристическа карта на град Пловдив, се състои условно от две части с различни мащаби: Страна „А“ в мащаб 1:4000, която обхваща по-детайлно централната градска част и Страна „Б“, в мащаб 1:10000, която съответно представя града от по-„високо“ и е с по ниска детайлизация.


Изборът на мащаб за по-детайлната страна от картата 1:4000, не е случаен. Бяха изпробвани и други мащаби, близки до този, но или излизахме от желания обхват, или оставаше твърде малко свободно място за условните знаци и текст, там, където концентрацията на важни обекти беше най-голяма. Пък и числото 4000, за Пловдив е един вид символ на града, от позабравеното време, когато кореспонденцията ставаше основно чрез Български пощи, на хартиен носител.

За по-добра ориентация във времето и пространството е нанесена мрежа от квадрати, които в реалността представляват разстояния по 500 м. или около 5-6 минути пеш. С тяхна помощ ползвателят лесно би преценил възможностите си за достигане до желаното място.


Квадратна мрежа, определяща мащаба на картата и разстоянията между обектите

 

Листът на картата е с размери 50 см / 35 см и е с такива пропорции, че може лесно и точно да се сгъне до джобен формат и да се ползва по-удобно:


Сгънатият вариант е с размери 10 см / 17,5 см.

 

  • цветове

Цветовите гами и цветово кодиране на елементите в една карта, са също важна част от нейното въздействие, от възприемането на информацията, която носи. Това разбира се, се отнася за всеки един продукт.

В процесът на работа беше експериментирано с различни цветови палитри. Ето няколко варианта, от които може да се види нагледно как подборът на цветове влияе различно върху възприемането на една и съща информация:


С настоящата карта, ползвателят лесно определя къде са пешеходните пространства, какви препятствия би трябвало да преодолее до желаната цел – нанесени са всички улици, пешеходни пътеки по главните маршрути, всички подлези и надлези.

  • детайли

Пътните артерии са структурирани в три основни класа – булеварди, главни и второстепенни улици. Съответно и височината на шрифта е съобразен с класовете пътни артерии. По този начин на картата ясно се различават важните маршрути, откъдето е основния поток от хора, но може да се планира и собствен маршрут към желаната цел по не толкова популярните улички. Отбелязани са местата, където е необходимо да се преодолеят стъпала.


Пътните артерии са сведени до три класа

 

Детайлно са изобразени сложните пътни развръзки и пресичания в града, а мостовете хвърлят сянка.


Река Марица има „дълбочина“, а спортните площадки и стадиони са „разчертани“, според вида спорт. Отбелязани са най-популярните места за паркиране.


Изобразен е релефът на тепетата, подсказващ промяна на иначе равнинния терен, също така е отбелязано времето за изкачване.


Хълм Бунарджик с изобразен релеф

 

За цялостно планиране на маршрута са нанесени всички спирки на градския транспорт и кои номера автобуси спират на тях, а с отбелязаната мащабна квадратна мрежа, може да се прецени дали е излишно ползването на личен автомобил, автобус или такси, ако всъщност за 10-15 мин. пеш бихме стигнали при някои случаи и по-бързо.


Нанесени спирки на градския транспорт с номерата на преминаващите автобусни линии

 

Отбелязани са едни от най-важните туристически и културни обекти в града с условен знак и уникален номер, по който в легендата можем да намерим още информация за неговото точно местоположение.


Пиктограми, комбинирани с текст или индекс, отговарящ на допълнителна информация в легендата

 

Някои по-важни археологически, исторически и културни обекти като например Античен театър, Римски стадион, Античен форум, са нанесени с реалната си форма и размери в план. Основната част на Римския стадион се намира под главната пешеходна улица на града и сега на картата може да го „видим“ в истинския му мащаб. Отбелязани са всички места където той е експониран и има възможност за посещение.


Изобразяване на археологични и културни обекти: Римски стадион и Античен театър


Изобразяване на археологични и културни обекти: Античен форум, Одеон, Антична библиотека

 

Град Пловдив има изключителни природни дадености, които биха служили за ориентация в пространството. Човек, който никога не е стъпвал тук, с един поглед върху картата различава река Марица на север, ЖП линията на юг и на запад, а четирите основни възвишения, които са видими от всяка точка на града, дават допълнителна и точна представа за местоположението. Картината се допълва от гребния канал, Цар-Симеоновата градина, тунелът, основните булеварди - това са все ясно забележими ориентири и на карта, и в реалността.


Проект – Туристическа карта на град Пловдив

 

ПИКТОГРАМИ

Пиктограмата е графичен знак, който представя в стилизиран вид определен обект или група от обекти с еднаква функция. Основната задача на пиктограмата е максимално да опрости и ускори предаването на информация към ползвателя.

За да върши тя работа, ползвателят трябва бързо да направи асоциация за какво се отнася и да разбере значението й. За всеки случай е поместена и отделна легенда с пояснения за целта. Но при всички случаи изображението трябва да е опростено, без излишни детайли и уеднаквено като стил с останалите пиктограми.


Пиктограмите се създават в единна мрежа, с еднакви пропорции и отстояния между отделните елементи

 

Този вид условни знаци, до голяма степен опростяват предаването на информация, спестяват изписването на излишен, еднороден текст, а и улесняват ползвателя в случай, че не разбира съответния език, защото до голяма степен използваните символи са станали стандартни по света. Може да се каже, че пиктограмите са един вид универсален език, с който „общуват“ картите.

За настоящата карта е създадено ново „семейство“ от знаци и символи като целта е те да са ясни, опростени и в еднакъв стил. Използвана е единна мрежа за построяването им. Приети са правила за използваните дебелини на линии, отстояния, радиуси, размери и т.н., които са спазени при всички пиктограми.


Процес при създаването на пиктограма – бар, питейно заведение

 

След многократно разпечатване в необходимите мащаби е избран и оптимален минимален размер, който позволява различаването на знаците най-добре, без да се „задръсти“ визуализацията особено в Стария град, където изобилства от туристически обекти.


Забелязва се, че някои от символите се използват само по веднъж на картата. Това е така, защото градът разполага с уникални обекти, по своята важност, не само културна или историческа, а и като средство за ориентация. За това се наложи да се приложат и уникални знаци като например – часовниковата кулата на Сахат тепе, паметник Альоша, Акведукта на Коматевско шосе, Гребен канал, зоопарк (за съжаление е още неизползваем), Международен панаир, Пешеходен мост над гребния канал. Някои от знаците не са използвани в настоящия проект, но e предвиденo да се приложат в следващ етап на разработката.


Пиктограма „катинар“, предназначена за пешеходния мост над гребната база. Някои го наричат „Мостът на влюбените“ като обичаят е там да се „заключва“ любовта с катинар ;)

 

ШРИФТ

За правилното възприемане на информацията от навигационната система, за това тя да е ефективна и разбираема, голямо значение има използвания шрифт. По някога шрифтът даже се явява емблема или бранд за населеното място. Изискванията са той да е бързо различим от разстояние и при ниска осветеност, да е с опростени форми и едновременно с това да е уникален и разпознаваем.


Шрифтът, използван за туристическите карти на Пловдив, е от семейството на Аttractive на www.lettersoup.de, който е идентичен на шрифтовете SofiaSans, използвани вече за някои елементи в градската навигация в София (схеми на метрото, на градския транспорт, туристически тотеми, ЖП-мрежата и др.) Целта е да се запази до колкото е възможно някаква идентичност за подобен род информация в България.

 

ПРЕВОД И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

Форматът на настоящата карта се оказа с твърде неподходящи размери, за да може в искания мащаб да се помести и превод на английски. За това е предвиден отделен вариант, в който текстът е преведен, а наименованията на улиците са с транслитерация като е спазен съответния закон и правила.


Само ще спомена тук огромната крачка напред за град Пловдив по отношение на табелите с имената на улиците – ясно различими, двуезични, с допълнителен текст, обясняващ произхода на наименованието на всяка улица. Чудесен начин, всеки турист, а и жител на града да получи интересна информация и да научи повече за историята.


Табела с наименование на улица, табели с направление към туристически обекти, табло с туристическа карта на града

 

Известен проблем съществува, не само с транслитерацията на някои имена, но и все още при изписването им на български език. Примерите по-долу показват две пловдивски улици и еволюцията на табелите през годините, както и проблеми с  изписването им.


Примерът е от ул. Стойчо Мошанов и ул. Марагидик в гр.Пловдив

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА

На този етап проектът не разглежда изработване на карта за информационни табла. Това ще се случи в следващата част на статията. За това ще се спра само накратко за тяхното значение и функция.

От голяма важност е самата конструкция на информационните табла, на която се монтират картите и съпътстващата информация. Тя трябва да отговаря на следните няколко условия: лесно обслужване и експлоатация, да издържат на външните природни условия, да са устойчиви към повреждане и вандализъм, да имат представителен външен вид, да са добре закрепени към земята, да са електрифицирани, да са поставени на възлови места и да се различават лесно от заобикалящата градска инфраструктура, да са с необходимата удобна ориентация.


Проект за градска навигация Келце, Полша

 

Разположението на информационните табла, ориентиращите табели с посоки, разстояния и време за достигане и другите елементи от навигацията, би трябвало да са взаимно свързани и определени на базата на проучване на населеното място. Анализират се основните притегателни точки в града и връзките по между им. Определят се местата, където е най-вероятно човек може да се заблуди или да смени направлението си. В резултат се постига единна непрекъсната система от информация, която всъщност „контролира“ пешеходното движение.

Значението на картата, както посочих по-горе, е именно за това, да спомогне на човек да начертае в съзнанието си своя мисловен маршрут, който се базира на основни ориентири като пресечки на улици, важни сгради, забележителности или природни дадености.

 

РЕЗУЛТАТ

Създадената картографска основа е за целия град и би могла да се ползва за различни цели и задачи. В бъдеще ще се допълва, обновява и усъвършенства, за да може да представя информацията по-коректно и въздействащо, да е в полза на гостите и жителите на град Пловдив.


Разпределение на информацията по картата

 

В случая е оформена туристическа карта на града, в определен формат, с предварително зададени мащаби на картографското изображение от двете страни, с обозначена координатна мрежа, по която търсенето на туристическите обекти от легендата става по-лесно, а размерът на образувалите се квадрати от мрежата може да се прецени време и разстоянието между обектите. Поместена е легенда с използваните пиктограми, също така и QR код, който при сканиране с мобилно устройство води до картата в мобилен вариант.


Там тя е предвидена да е с по-голям обхват, възможността да се зуумва (увеличава), ще позволи да е по-подробна и двуезична. Също така всяко едно по-значително изменение ще се нанася там, което ще я прави по-актуална от хартиения вариант.


Страна „А“


Страна „Б“

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТАТА „ОНЛАЙН“

При сканиране на QR-кода или при посещение на следния линк:

https://www.bg-plovdiv-tourist-map.truenorth.bg/

се отваря настоящата карта, по начин, подобен на познатите ни Google maps карти, но разбира се не с тази функционалност, която предлага Google. Това е просто визуализация на растер, предназначен за печат на хартия, но с възможност за „Zoom“ и опит да се постигне генерализация на детайлите при различните „нива“.

При най-голямото „отдалечаване“ на изображението, виждаме видовете информация, която можем да получим. Те са идентични с печатния вариант, а именно:


  • Легенда, поместена в дясната вертикална лента, с подробно описание на български и английски за по-важните туристически обекти, отбелязани на картата.
  • видове условни знаци
  •  мащаб
  • мащабна координатна мрежа (мрежата оформя квадрати с реални дължини 500 м на 500 м, при което визуално можем да се ориентираме в отдалечеността на обектите от нас и приблизителното време за достигането им. По мрежата може да се ориентираме и в кой квадрант са разположени обектите с индекс. (както при хартиения вариант)

Координатна мрежа

 

При  увеличаване на текущото изображение, постепенно се разкриват подробности по картата, улици, сгради до достигане на последното ниво, което е с най-подробно съдържание. Тук допълнително са нанесени всички банкомати и аптеки в града.


Подробната информацията от максималното увеличение на картата

 

Mоже да се видят и специално разработените за проекта триизмерни сгради. Това са по-важни или забележими обекти в града, имащи значение за туризма, историята или ориентацията в пространството.

Ето някои от тях:


Сградата на Община Пловдив; Централна поща; Католическа катедрала; Епископска базилика; Библиотека „Иван Вазов“; Централна ЖП-гара; Хотел Тримонциум; Дом на културата


Църква „Св. Св. Кирил и Методий с Баня старинна; църква „Св. Константин и Елена“ с Етнографски музей и Хисар капия; църква Св. Богородица; Евангелска църква; Джумая джамия; Международен панаир 

 

Недостатък на картата, разбира се, е невъзможността за автоматично определяне на местоположението. Това трябва да се случи по класическия начин, както при използването на хартиен вариант.

Обхватът в „онлайн“ версията е на целия град. Извън административния център на града, обектите не са толкова много, но са нанесени хотелите, парковете, някои паметници или природни забележителности. Тази, както и останалата информация ще се обновява и попълва постепенно.


*   *   *

 

Идеята да изработя подобна карта и то на, без съмнение, най-туристическия град -  Пловдив, стои отдавна. Още когато съм идвал тук за пръв път, са ми правили впечатление тепетата, също названието – „градът на седемте тепета“. На гербът на града също те се явяват символ. Но къде са те, как се казват, колко са наистина, не намерих единна карта, в която ясно и точно да са описани с всичките им наименования (стари и съвременни). И съм свидетел как самите пловдивчани се затрудняват цял живот с това и постоянно се бъркат. Е, вече смятам, че с тази карта, удобна и винаги под ръка, съм внесъл яснота по този и други въпроси, касаещи географията, историята и археологическите богатства на Пловдив.

 

Виждам грешка!

Градът е динамична среда, всеки ден тази среда търпи промяна. В бъдеще картата, също ще се допълва, ще се коригират неточности и грешки. За да може този продукт да се усъвършенства, ще се вземат предвид критиките, мнението и предложенията на ползвателите, както се е практикувало и досега. Ако забележите грешка, ще се радвам да пишете на truenorth@abv.bg

Проектът е финансиран от Община Пловдив
инж. Стоян СтояновНУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.