Трасиране

Трасиране

  • трасиране на имотни граници;
  • трасиране на сгради;
  • трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради;
  • трасиране на линеини обекти - канали, проводи, пътни и
  • железопътни съоръжения;
  • трасиране на улична регулация;
  • трасиране на вътрешноквартални пространства;
  • трасиране с двучестотен GPS

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.