Ръководства и инструкции

Трансформиране на координати от 1970 г. към координатна система WGS84

Трансформацията на координатите ще извършим с програмата Ultra.exe

Кратко упътване за работа с ТПЛАН / TPLAN (DOS)

Преди да се пристъпи към изравнение с ТПЛАН, има известна подготовка на два входни файла с разширение съответно ако става въпрос за планова мрежа и/или геодезическа снимка

Команди при работа под DOS текстови редактори

Движение на курсора - Up,Down : Преместване курсора един ред нагоре/надолу, Left,Right : Преместване курсора наляво/надясно, Home : Преместване курсора в началото на реда

ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.

За определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.