Музей ТРУ НОРД

Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1890г. А.Berthelemy, "PONTHUS & THERRODE", Париж.
Теодолит 1991г. Оптически теодолит 2Т30П, Русия.
Теодолит 1991г. Оптически теодолит 2Т30П, Русия.
Теодолит 1991г. Оптически теодолит 2Т30П, Русия.
Теодолит 1991г. Оптически теодолит 2Т30П, Русия.
Теодолит 1991г. Оптически теодолит 2Т30П, Русия.
Теодолит 1991г. Оптически теодолит 2Т30П, Русия.
Нивелир 1948г. Carl Zeiss Jena, Германия
Нивелир 1948г. Carl Zeiss Jena, Германия
Нивелир 1948г. Carl Zeiss Jena, Германия
Нивелир 1948г. Carl Zeiss Jena, Германия

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.