Картография

Картография

Картографията заема огромна част от живота на съвременния човек. Разделите на този вид наука са много, а ние сме се специализирали конкретно по изработване на:

  • туристически карти и схеми
  • карти и схеми за градска навигация и ориентиране в градска среда
  • транспортни карто-схеми с маршрутите на градския транспорт
  • транспортни схеми за железопътния транспорт
  • транспортни схеми на подземния и надземния релсов градски транспорт

Може да разгледате някои от нашите по-интересни проекти тук... >>

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.