Лиценз и сертификати

Лиценз и сертификати

         Фирма „Тру Норд” ООД, е създадена през 2009 година. Ние знаем от какво се нуждаят нашите клиенти и правим всичко необходимо, за да може и най-сложният проект да бъде изпълнен качествено и в срок. Специалистите ни са винаги готови на ползотворно сътрудничество във всеки етап на инвестиционния проект.

         Фирмата ни е лицензирана от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър за извършване на дейности по кадастъра. Членуваме в Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Лиценз и сертификати

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.