Снимки от нашите "офиси"

Площад Централен, гр. Пловдив
Форум Север, гр. Пловдив
Площад Централен, гр. Пловдив
Ремонт на площад Централен, гр. Пловдив
Ремонт на площад Централен, гр. Пловдив
Междугарие Зимница - Стралджа
ЖП Гара Зимница
ЖП Гара Зимница
Геодезическо заснемане в района на ЖП гара Стралджа
Геодезическо проучване ЖП Гара Зимница
Геодезически дейности около с. Зимница
Форум Запад, гр. Пловдив
Парк, бул. Свобода, гр. Пловдив
Геодезически дейности около гр. Панагюрище
Геодезически измервания, с. Цалапица
с. Цалапица, геодезически измервания
гр. Карлово
Рехабилитация на път, гр. Карлово
Пробив Модър-Царевец, гр. Пловдив
Трасиране на конструктивни елементи, Пробив Модър-Царевец, гр. Пловдив
ЖП Гара Карлово
гр. Пловдив
Крепост "Градището", гр. Твърдица
Изглед към гр. Пловдив
Родопите, обл. Пловдив
гр. Карлово
Крепост "Градището", гр. Твърдица
Крепост "Градището", гр. Твърдица
гр. Хасково
Около с. Марково, Пловдив
Заснемане на помпена станция
Залез от град Пловдив
с. Куртово Конаре
Около с. Джинот, Ямболско
с. Бойково, Родопи
Залез от с. Зимница
Геодезически работи на гара Зимница
България
ЖП линия Тулово - Змейово
гара Тулово
Около гара Змейово
ЖП трасе Тулово-Змейово
Геодезически работи по ЖП трасе Тулово-Змейово
Геодезически измервания на гара Стралджа
GPS_Trimble, около гр. Карлово
гара Зимница
Ремонт на Площад Централен, гр. Пловдив
с. Ягодово, Западни Родопи
GPS измервания от Бунарджик, гр. Пловдив
GPS измервания, местност Орлово око, Родопи
GPS измервания, местност Орлово око, Родопи
GPS измервания, открит рудник Асарел-Медет
GPS измервания, открит рудник Асарел-Медет
GPS измервания, открит рудник Асарел-Медет
GPS измервания, открит рудник Асарел-Медет
Зимни условия в с. Голям Чардак
гр. Смолян
Меандрите на река Арда, Родопи
Утро на язовир Цонево, с. Аспарухово
Измервания до гр. Стралджа
с. Голям Чардак, фотоволтаична централа
ул. Отец Паисий, Пловдив
Площад Централен в гр. Пловдив
GPS измервания - с. Лилково, Родопи
GPS измервания - с. Лилково, Родопи
Открит рудник край гр. Търговище
Над крепостта Овеч, Провадия
Утро край Провадия
гр. Пловдив
с. Златитрап
местност Трещеник, Рила
гр. Смолян
Сред светулките
Измервания на ЖП линия
ЖП линия Люляково - Дъскотна
язовир Цонево, с. Аспарухово
ЖП линия Люляково - Дъскотна
ЖП линия Люляково - Дъскотна
ЖП линия Люляково - Дъскотна
ЖП линия Тулово - Змейово
ЖП линия Тулово - Змейово
ЖП линия Тулово - Змейово
ЖП линия Тулово - Змейово
Изграждане на велоалеи в гр. Пловдив
Изграждане на велоалеи в гр. Пловдив
Геодезически дейности - с. Аламовци, общ. Златоград
Геодезически дейности - с. Аламовци, общ. Златоград
около гр. Свиленград
с. Цалапица
Залез около с. Цалапица, Пловдив
True North Ltd - Истински Север
GPS измервания - с. Черешово
GPS измервания с. Лютово
GPS-Trimble R6
Геодезически дейности около гр. Варна
Геодезически дейности около гр. Варна
област Варна
област Варна
област Варна
GPS измервания
GPS измервания - Западни Родопи
GPS измервания - път с. Краище - с. Лютово
GPS измервания - Западни Родопи
GPS измервания - Западни Родопи
Измервания - път с. Елешница - с. Черешово
GPS измервания - път с. Елешница - с. Черешово
GPS измервания - път с. Краище - с. Лютово
GPS измервания - път с. Краище - с. Лютово
GPS измервания - път с. Краище - с. Лютово
с. Краище, общ. Белица
с. Краище, общ. Белица
с. Краище, общ. Белица
Триангулачна точка в с. Конарско
Триангулачна точка в с. Конарско
обл. Велинград
GPS измервания
ЖП линия Свиленград - Турска граница
ЖП линия Свиленград - Турска граница
ЖП линия Свиленград - Турска граница
Електрификация на ЖП линия Свиленград - Турска граница
Електрификация на ЖП линия Свиленград - Турска граница
ЖП линия Свиленград - Турска граница
OffRoad до Свиленград
река Върбица, с. Подкова
ЖП линия Свиленград - Турска граница
река Върбица, заснемане на коритото
Проход Маказа, общ. Кирково
река Върбица, с. Подкова
река Върбица, с. Подкова
река Върбица, с. Подкова
река Върбица, с. Подкова
Западни Родопи - с. Аврамово, общ. Якоруда
с. Подкова, обл. Кърджали
Нощни измервания в град Пловдив
GPS измервания в град Лом
GPS измервания в град Лом
връх Асара, с. Подкова, обл. Кърджали
връх Асара, с. Подкова, обл. Кърджали
Западни Родопи - с. Бунцево, общ. Якоруда
Западни Родопи - с. Бунцево, общ. Якоруда
Западни Родопи - с. Бунцево, общ. Якоруда
Измервания в с. Бунцево, общ. Якоруда
Измервания в с. Бунцево, общ. Якоруда
GPS измервания около гр. Стралджа
Геодезически дейности около гр. Ивайловград
Измервания в с. Бунцево, общ. Якоруда
Изграждане на велоалеи в гр. Пловдив

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.