Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.truenorth.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТРУ НОРД ООД и посетителите на уебсайта www.truenorth.bg
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за ТРУ НОРД ООД:
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Дилянка 27-29
Булстат: 200620373
Регистрация то ДДС: BG200620373
Управител: Стоян Стоянов
Чл. 3. (1) Уебсайтът www.truenorth.bg предоставя на посетителите информация относно основната дейност -  геодезически и проектантски услуги на фирма ТРУ НОРД ООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии и снимки, продукти, документи и материали в сайта www.truenorth.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на ТРУ НОРД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ТРУ НОРД ООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на ТРУ НОРД ООД  представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.truenorth.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) Тру Норд ООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за геодезически или проектантски услуги, след като това е поискано от самите тях. Тру Норд ООД  гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) Тру Норд ООД  използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
(6) Тру Норд ООД  не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7) Тру Норд ООД  не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.truenorth.bg  посетителите се съгласяват Тру Норд ООД  да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.truenorth.bg
(10) Посетителите на www.truenorth.bg в качеството си на физически лица се съгласяват Тру Норд ООД  да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
(11) Посетителите на www.truenorth.bg могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Тру Норд ООД  по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на  www.truenorth.bg oт момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на  www.truenorth.bg считано от 01.06.2019 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.