Офис гр. ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 27-29   truenorth@abv.bg

+ 359 899 420 840  Стоян Стоянов+ 359 895 760 181  Иван Николов+ 359 899 965 438 Венцислав Янев+ 359 898 688 542 Тодор Георгиев+ 359 32 90 60 83   счетоводство

момент...

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.