Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане

 • на релеф;
 • на сгради и съоръжения;
 • линейни съоръжения;
 • мини и кариери;
 • дървесни видове;
 • определяне на ниво на сгради и съоръжения; 
 • даване на ниво на пътни и хидротехнически съоръжения;
 • геометрична нивелация на линейни обекти;
 • площна геометрична и тригонометрична нивелация;
 • геодезическо заснемане с двучестотен GPS;
 • високоточно определяне координати на точки чрез статични GPS измервания

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на посочените геодезически услуги, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.