Ортофото планове и карти

Ортофото планове и карти

            Ортофото заснемането се извършва автоматично от безпилотен летатаелен апарат (дрон), като за разлика от обикновенните въздушни снимки, резултатът тук е създаване на ортофото карта, която е мащабна, координирана и може да се използва за различни практически, инженерни или научни цели.
           След необходимата обработка на получената информация, може да се изработи триизмерен модел на релефа, с необходимата точност за определяне на площи, обеми, характерни обекти, предпороектни проучвания и проектиране на инженерни съоръжения. Също така намира широко приложение в проучването и анализа при отглеждане на земеделски култури.

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на посочените геодезически услуги, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.