Геодезическо обслужване на строителни обекти

Геодезическо обслужване на строителни обекти

Геодезическото обслужване на един строителен обект преминават през няколко етапа:

 • анализ на наличната проектна документация и при необходимост се внасят изменения и допълнения към проекта
 • ако не е налична проектна документация се извършват редица геодезически дейности като предпроектно прочуване, заснемане на терена, определяне на имотните граници, определяне на обем земни работи, разпопложение на подземни комуникации и други.
 • създаваме Работна Геодезическа Основа, която ще служи за целия период на строителство
 • определят се контурите на обекта и местата на изкопните работи
 • определят се осите на сградите и съоръженията
 • определят се обемите на изкопните и насипните работи до завършване на обекта
 • правят се изпълнителни схеми и чертежи за подземните и надземните комуникации и съоръжения
 • определят се репери и марки за следене на деформации
 • извършва се изследване за деформации
 • изработва се изпълнителна документация на обекта
 • при необходимост се подготвя документация за нанасяне в кадастъра на новоизградените обекти и подземни комуникации

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на посочените геодезически услуги, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.