Ремонт на площад Централен, гр. Пловдив

Ремонт на площад Централен, гр. Пловдив

  • Проект: Ремонт на площад "Централен" в гр. Пловдив, подмяна на настилката, нови съоръжения и подземни комуникации. Експониране, реставриране и консервация на археологическите разкопки на Форум Север (Одеон) и Форум Запад.
  • Местоположение: гр. Пловдив
  • Описание: Площ на обекта - около 30 000 м2
  • Услуга: Предпроектни проучвания и геодезическо заснемане на съществуващия площад и съоръженията към него,  включително и Форум Север и Форум Запад. Изработване на ПУП. Геодезическо обслужване по време на строителството - трасиране, заснемане на новоизградени подземни комуникации и съоръжения, изчисление на обеми и количества, верикално планиране.   Екзекутивно заснемане след приключване на ремонта и издаване на необходимата документация.
  • Изпълнение: 2019 г. - 2020 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.