Изработване на инвестиционен проект за път: Гара Белица - с.Лютово и с.Елещница - с.Черешово

Изработване на инвестиционен проект за път: Гара Белица - с.Лютово и с.Елещница - с.Черешово

  • Проект: Изработване на инвестиционен проект за път: Гара Белица - с.Лютово и с.Елещница - с.Черешово
  • Местоположение: гр. Белица
  • Описание: Обща дължина на трасетата - 19 км
  • Услуга: Предпроектни проучвания на пътна инфраструктура и съоръжения, 3D моделиране на терена, проектиране, изграждане и координиране на геодезическа мрежа посредством статични GPS измервания
  • Изпълнение: 2010 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.