Ремонт на ЖП инфраструктура в междугарието Хасково - Мост

Ремонт на ЖП инфраструктура в междугарието Хасково - Мост

  • Проект: Изготвяне на техническа експертиза и работен проект за заздравяване на насип на железния път в междугарието Хасково - Мост
  • Местоположение: гр. Хасково
  • Услуга: Предпроектни проучвания, изграждане на РГО, Шенаш и репераж, Подробно заснемане на железопътната инфраструктура, изработване на триизмерен модел на терена
  • Изпълнение: октомври 2017 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.