Ремонт на железопътна линия Люляково - Дъскотна

Ремонт на железопътна линия Люляково - Дъскотна

  • Проект: Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Люляково - Дъскотна от КМ47+251 до КМ 47+668 по III-та главна ЖП линия
  • Местоположение: с. Дъскотна
  • Описание: Дължина на трасето - 11 км
  • Услуга: Предпроектни проучвания, изграждане на РГО, Шенаш и репераж, Подробно заснемане на железопътната инфраструктура, изработване на триизмерен модел на терена, подробно заснемане на тунелите от трасето, Трасиране на  елементи от железопътната инфраструктура, Екзекутивно заснемане след приключване на ремонта.
  • Изпълнение: ноември 2018 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.