Подновяване на железопътната инфраструктура в междугарие Тулово - Змейово

Подновяване на железопътната инфраструктура в междугарие Тулово - Змейово

  • Проект: Подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея, в междугарие Тулово - Змейово с обща дължина 12321 м по 4-та главна ЖП линия Русе - Подкова
  • Местоположение: гр. Тулово
  • Описание: Дължина на трасето - 12 км
  • Услуга: Предпроектни проучвания, изграждане на РГО, Шенаш и репераж, Подробно заснемане на железопътната инфраструктура, изработване на триизмерен модел на терена, подробно заснемане на мостовете от трасето,  Екзекутивно заснемане след приключване на ремонта.
  • Изпълнение: юли 2018 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.