Команди при работа под DOS текстови редактори

Движение на курсора

Up,Down : Преместване курсора един ред нагоре/надолу
Left,Right : Преместване курсора наляво/надясно
Home : Преместване курсора в началото на реда
End : Преместване курсора в края на реда
Page Up : Извежда следващата страница
Page Down : Извежда предната страница
Ctrl-Home : Преместване курсора в началото на файла
Ctrl-End : Преместване курсора на края на файла
Tab : Преместване курсора на следващата табулация
Shift-Tab : Преместване курсора на предната табулация
Ctrl-PageUp : Преместване курсора на върха на екрана
Ctrl-PageDown : Преместване курсора в дъното на екрана
Ctrl-Left : Преместване курсора до началото на думата вляво от курсора
Ctrl-Right : Преместване курсора до началото на думата вдясно от курсора
Ctrl-Enter : Преместване курсора до началото на следващия ред


Функционални клавиши

F1 : Зарежда в следващия документ EHELP.HLP
F2 : Записва текущия документ и продължава работа
F3 : Излиза от текстовия редактор без запис
F4 : Записва промените в текущия документ и излиза от него
F5 : Отпечатва текущия документ на принтер
F6 : Извиква командата Draw за изчертаване на таблици
F7 : Смяна на името на работния файл
F8 : Извиква за редактиране нов файл
F10 : Сменя текущия активен документ със следващия
Alt-F1 : Извежда на текущия ред символи за чертане
Alt-F7 : Измества маркираната област с един символ наляво
Alt-F8 : Измества маркираната област с един символ надясно
Alt-F10 : Предходен файл
Shift-F1 : Измества екрана с една позиция наляво
Shift-F2 : Измества екрана с една позиция надясно
Shift-F3 : Измества екрана с една позиция нагоре
Shift-F4 : Измества екрана с една позиция надолу
Shift-F5 : Центрира реда, в който се намира курсора върху екрана
Ctrl-F1 : Превръща дума в големи букви
Ctrl-F2 : Превръща дума в малки букви
Ctrl-F3 : Превръща маркиран текст в големи букви
Ctrl-F4 : Превръща маркиран текст в малки букви
Ctrl-F5 : Изпраща курсора в началото на дума
Ctrl-F6 : Изпраща курсора в края на дума


Alt клавиши

Alt-A : Премества маркиран блок като горния десен ъгъл е до курсора
Alt-B : Маркиране на блок в два срещуположни ъгъла
Alt-C : Копиране на маркирано поле
Alt-D : Изтриване на маркирано поле
Alt-E : Изпраща курсора в края на маркиран блок
Alt-F : Запълване на маркиран блок с избран от нас символ
Alt-J : Слива ред със следващия
Alt-L : Маркиране на линия
Alt-M : Преместване на маркиран блок до курсора
Alt-N : Написва след курсора името на текущия файл
Alt-O : Копира маркиран блок без да вмъква
Alt-P : Преформатира параграф до празен ред
Alt-R : Форматира маркиран блок
Alt-S : Разделя реда от курсора до края
Alt-T : Центрира текста в маркиран блок
Alt-U : Премахва маркирането
Alt-W : Маркиране на дума
Alt-X : Escape (за спец.символи)
Alt-Y : Изпраща курсора в началото на маркиран блок
Alt-Z : Маркира символ
Alt-1 : Извиква за редактиране на файла, чието име е на текущия ред
Alt-= : Изпълнение на текущия ред

Ktrl Клавиши

Ctrl-A : Смяна на типа на прозореца
Ctrl-D : Изтриване на дума
Ctrl-E : Изтрива до края на реда
Ctrl-F : Продължава търсенето
Ctrl-H : Разделя екрана хоризонтално
Ctrl-L : Копира текста от реда върху командния ред
Ctrl-R : Запомня поредица от клавиши
Ctrl-T : Изпълнява запомнената поредица
Ctrl-V : Разделя екрана вертикално
Ctrl-W : Преход към следващ прозорец
Ctrl-Z : Увеличава прозорец до цял екран

"Тру Норд" ООД

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.