Трансформиране на координати от 1970 г. към координатна система WGS84

        Трансформацията на координатите ще извършим с програмата Ultra.exe

        Първо създаваме текстов файл с координатите в 1970 г.


  След това стартираме програмата за трансформация:


Файл  =>  Отвори...


Избираме текстовия файл...


Файлът с координатите се зарежда в програмата и посочваме долу в ляво координатната система:


На менюто Възможности, посочваме - Идентификатор и го зареждаме в ляво с бутона с трите стрелкички. Това правим за х, у и Н.


След това маркираме долу в дясно отметките за "пробел" и "точка", натискаме бутона - Въвеждане


Избираме съответната зона - в случая К-9


После на меню Избор => Изходна система => WGS 84


Избираме отметка - Географски или UTM


След това меню Действие => Пакетна обработка


Отварят се още опции по диалоговия прозорец и избираме - "Трансформирай"


Точките са трансформирани:


  За да ги запишем в текстов файл от менюто Файл => Запиши


Даваме име на новия файл:


С това процедурата е завършена.


Изходният текстов файл изглежда така:


Ето и цифровия вариянт на изходните и получените координати, с които може да се тества програмата от една координатна система в друга. Получените WGS координати са с точност до милиметър.


Координатна система 1970г.

1 4542596.883 8613648.464 160.479
2 4542590.394 8613667.789 160.350
3 4542634.400 8613758.665 160.034
4 4542652.605 8613763.177 160.141
5 4542665.354 8613824.399 161.379

Глобални координати

1 42°08'28.21133" 24°42'57.79540" 160.479
2 42°08'27.99150" 24°42'58.63256" 160.350
3 42°08'29.37269" 24°43'02.61882" 160.034
4 42°08'29.96042" 24°43'02.82737" 160.141
5 42°08'30.34331" 24°43'05.50167" 161.379

"Тру Норд" ООД


НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.