Проектиране и изграждане на 48 км. велоалеи в град Пловдив

Проектиране и изграждане на 48 км. велоалеи в град Пловдив

  •     Обект: Проектиране и изграждане на 48 км. велоалеи в град Пловдив
  •     Местоположение: гр. Пловдив
  •     Описание: Дължина на трасето - 48 км
  •     Услуга: Предпроектни проучвания, изграждане на РГО,  Подробно заснемане на част отпътната инфраструктура, изработване на триизмерен модел на терена, Трасиране на  елементи от проектните трасета, Екзекутивно заснемане след приключване на строителството, Цялостно геодезическо обслужване на обекта
  •     Приключване: декември 2015 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.