Ремонт на хълм Бунарджик в гр. Пловдив

Ремонт на хълм Бунарджик в гр. Пловдив

Започнаха работите по благоустрояването на хълм Бунарджик, в град Пловдив. Изпълнител на строителните дейности е пловдивската фирма „Драгиев и Ко” ООД, и срокът за приключване е по-малко от година, считано от месец декември 2018 г.
Ремонтът се състои в подмяна на осветлението по главните алеи в парка, по посока към върха, полагане на нови кабелни, водопроводни и канализационни мрежи, като и настилките на самите алеи, укрепване на скалните маси. Също така ще се възстановят фонтаните под „акведуктите”.
Фирма Тру Норд ООД, поема цялостното геодезическо обслужване на строителния обект, включващо предпроектни проучвания, които съпътстват всеки строителен обект при възникнала необходимост,  трасиране на новите инженерни съоръжения и трасета, окончателно заснемане на изпълнените елементи и оформяне документацията при приключване на обекта.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.