Строителство на Фотоволтаична електроцентрала

Строителство на Фотоволтаична електроцентрала

  • Проект: Строителство на Фотоволтаична електроцентрала
  • Местоположение: Землището на с. Голям Чардак, общ. Съединение
  • Описание: Площ на имота - 40 000 м2
  • Услуга: Трасиране на конструктивни елементи и оси на съоръжението. Геодезическо заснемане на надземната инфраструктура и подземните комуникации за нанасяне в КВС и издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР
  • Изпълнение: ноември 2011 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.