Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив

Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив

  • Проект: Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив
  • Местоположение: гр. Пловдив -  бул."България"," Победа", "Свобода", "Мария Луиза", "6-ти Септември", "Копривщица", "Руски", "Хр.Ботев" и др.
  • Описание: Дължина на трасето - 30 000 м
  • Услуга: Трасиране на елементи от хидротехническата инфраструктура, геодезическо заснемане на линейни проводи и съоръжения за нанасяне в кадастралната карта, специализирания кадастър на града и издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР
  • Изпълнение: 2009 - 2010 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.