Реконструкция и електрификация на железопътна линия Свиленград - Турска граница

Реконструкция и електрификация на железопътна линия Свиленград - Турска граница

  • Проект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Свиленград - Турска граница
  • Местоположение: гр. Свиленград
  • Описание: Дължина на трасето - 19 км
  • Услуга: Трасиране на  елементи от железопътната инфраструктура
  • Изпълнение: ноември 2011 г.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.