СТАТИИ (архив)
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / архив
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...

.::   ИЗМЕРВАНЕ ВИСОЧИНАТА НА СГРАДА

         Сър Ърнест Ръдърфорд, президент на Кралската Академия и Нобелев лауреат по физика, е разказал следващата история, служеща за великолепен пример, че не винаги може да се даде единствен отговор на даден въпрос. още...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТОПОГРАФСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Релефът е най-устойчивия елемент, който почти не се изменя. Елементите на релефа представляват най здравите укрития и ориентири. Релефът на местността се състои от изпъкнали и вдлъбнати Форми , с най- различни очертания и размери. още...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   ИЗУЧАВАНЕ НА РЕЛЕФА ПО КАРТА

Едно от основните изисквания към топографските карти е те с максимална подробност и точност, допустими от мащаба на картата, да изобразяват не само плановото положение на обектите от местността, но така също и пространствените размери и форми на на неравностите от земната повърхност. още...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   ОРИЕНТИРАНЕ ПО КАРТА

За бързото и точно ориентиране по карта на местността има значение това, до каква степен картата съответствува на местността и какви изменения са настъпили във външния вид на местността след издаването на картата.  още...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   РАБОТА С КАРТА

Запознаването с картата се заключава в изясняване на основните характеристики, определящи нейната графическа точност, подробност, съвременност и в установяване на някои изходни данни от картата, които може да потрябват при работа с нея.  още...