РЪКОВОДСТВА (архив)
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / ръководства / архив
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...

.::   Трансформиране на координати от 1970 г. към координатна система WGS84

        Трансформацията на координатите ще извършим с програмата Ultra.exe
        Първо създаваме текстов файл с координатите в 1970 г. още...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   Кратко упътване за работа с ТПЛАН / TPLAN (DOS)

I. НЯКОИ УТОЧНЕНИЯ

Преди да се пристъпи към изравнение с ТПЛАН, има известна подготовка на два входни файла с разширение съответно ако става въпрос за планова мрежа и/или геодезическа снимка: още...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   Команди при работа под DOS текстови редактори

Движение на курсора

Up,Down : Преместване курсора един ред нагоре/надолу
Left,Right : Преместване курсора наляво/надясно
Home : Преместване курсора в началото на реда  още...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   Отключване на навигационен GPS SONY NV-U82B,
     Инсталиране на iGo8 и поставяне на необходимите карти

Връзката между компютър (работещ с Windows XP) и GPS устройството SONY NV-U82B, става посредством USB кабел, включен в комплекта на навигацията.   още...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.
за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи