www.cadastre.bg
Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър ......................................
Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране......................
www.kiip-sofia.com
Камара на Инженерите по Геодезия...........................................................
www.kig-bg.org
Международна Федерация на Геодезистите.............................................
www.fig.net
Сайт за технологиите на Trimble.................................................................
www.trimble.com
Сайт за технологиите на Sokkia..................................................................
www.sokkia.com
Сайт за технологиите на Garmin..................................................................
www.garmin.com
Списание за Геодезия...................................................................................
www.geomedia.bg
Геодезически форум....................................................................................
www.geodesy-bg.net
OFFROAD форум...........................................................................................
www.offroad-bulgaria.com
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия........................
www.uacg.bg
Radio Online
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
www.predavatel.com
www.geostart.ru
Геодезически форум /Русия/.........................................................................
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria