При такава система на мерките било трудно да се измери не само земния меридиан, дори парче плат....От нея еднакво страдали астрономи, търговци, земемери, ученици.
       Но ето, че избухнала Френската буржоазна революция. Младата бужоазия се заловила да руши старите учреждения и закони.
       Прогресивните писатели, учените приветствали революцията. В книгите и речите си, те се нахвърлили върху старото, консервативното, върху старите обичаи, предрасъдаци, върху всичките остатъци от феодализма.
       Една група учени, която се интересували от въпроса за системата на мерките и теглилките, решила, че е дошъл най-добрия момент да се разруши и тази отживелица.
Старите мерки, преживели векове, били пуснали корени във всички области на живота. Те се внедрили в книгите, машините, пазарите и складовете, в географските карти и в корабите. Да се изтръгне този гигантски пън би могло само в момент на всенароден подем. Сега или никога! И учените внесли в Учредителното събрание проект за преустройството на системата за мерките и теглилките. Докладът на Академията бил готов през 1791 г. Според мнението на Академията новата система трябвало да се основава на три принципа.
1. В основата й да лежи единица дължина, естествена и неизменна, независима от хората, която да съществува в природата и да бъде вечна.
2. Всички други мерки трябва да бъдат произлезли от нея и свързани с нея
3. В границите на единиците от един вид, по - голямата трябва да е равна на десет по -малки.
Вниманието на учените било привлечено от земния елипсоид. Линиите, които могат да бъдат прекарани по него - меридианите и паралелите, винаги ще останат неизменни, и колкото и в бъдеще да се подобряват геодезическите инструменти, избраната мерна единица няма да се нуждае от промяна.
       Но какво да се вземе за основа - меридиана или паралела? Решили това да е меридианът, защото " всеки един народ спада към един от земните меридиани, а само малка част от човечеството живее на екватора." 
       И така Академията предложила да се вземе за основа на системата на мерките една четиридесетмилионна част от парижкия меридиан. На нея било дадено името МЕТЪР.
       След няколко години, след множество нови, по-точни измервания и изчисления, един велик учен - Даламбер, съставил таблица за изменение дължините на градусите при постепенно преминаване от север на юг. Ето какво получил:
       Дълж. на 51о> от дълж. на 50о с 14,1 м.
       Дълж. на 49о> от дълж. на 48о с 16,4 м.
       Дълж. на 47о> от дълж. на 46о с 63,2 м
       Дълж. на 44о> от дълж. на 43о с 25,2 м
       Дълж. на 42о> от дълж. на 41о с 3,9м
       Геодезистите от 18 в., вече дошли до границата на точността , възможа за онова време. За да се отиде по-нататък трябвало да се намерят нови начини за измерване, нови инструменти, нови правила при изготвянето и пазенето на еталоните. Но преди това трябвало да се промени решителни системата от мерки и теглилки. Съществуващата система много затруднявала изчисленията. При това всяка държава си имала свои мерки. И всички те нямали еталони или имали, но още по - несъвършенни от знаменитата желязна пръчка в стълбата на замъка Шатле, която при прехода от зима към лято се удължавала с почти 2мм.
Нютон
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...