Разбира се тази сполука не била случайна. Лапландия била много по - близко до Франция и шведските власти, противоположно на перуанските, се отнасяли много добре с френските учени. Също така успехът се дължал на дружбата, свързваща целия екип, съставен от младежи, а началникът - акад. Мопертюи, който на младини бил офицер от "Сивите мускетари", успял да обедини около себе си всички и да ги зарази с ентусиязма си. Мопертюи нямал установено гледище за формата на земята . Възхищавал се на нютоновото учение за привличането и бил съгласен с теорията за елипсоида, но славата на рода Касини, "прославените крале на астрономията", била толкова голяма, че бил по - склонен да вярва в "лимона". Средната възраст на другите в екипа му била 26 години. Всички били талантливи момчета неотдавна приети в академията, с горещо желание да направят подвиг за науката.
       Измерванията били съпътствани от не малко приключения: бушуващи с месеци горски пожари, пътуване по полузамръзнали реки и езера, борба с времето - да се изпревари настъпването на полярната нощ, но въпреки това те минали благополучно и всички се върнали невредими.
       След многогодишно очакване най - накрая били получени резултатите от перуанската експедиция и се изяснила следната картина:
       Дължината на градуса в Лапландия:
        57 438 тауза = 111,95 км.
       Дължината на градуса в Франция:
       57 060 тауза = 111,21 км.
       Дължината на градуса в Перу:
       56 753 тауза = 110,61 км.
       Нямало съмнение, че твърденията и изчисленията на Касини са били погрешни.
       В перуанската експедиция взели участие трима академици: Годен (началник), Буге и Кондамин и редица второстепени сътрудници: ботаник, картограф, художник, механик и двама млади геодезисти. Било определено да се направи измерване там където екватора пресича западното крайбрежие на Южна Америка. Сега тези места принадлебат на Република Еквадор, която ще рече екватор, а тогава принадлежали на испанската колония Перу.  Испанският крал Филип V разрешил на французите да направят градусни измервания в неговите владения, но за всеки случай причислил към тях двама морски офицери, Дон Хуан и Дон Улола. Той се страхувал да не би академиците да се занимават с шпионаж или контрабанда.
Следват девет години в непознатите и неприветливи, непроходими джунгли, планини и вулкани. Измерванията били съпътствани с безброй приключения и препядствия. През това време започнала и завършила англо - испанската война, която също забавила работите. Въпреки всички спънки геодезистите създават мрежа от 32 триъгълника, разполагаща се на 330 км. Тя пресичала екватора и обхващала меридиана дълга 3о. Несъвпадението в измерената и изчислена крайна база се оказва 1,25 м.
Северната експедиция излязла по-щаслива от южната. Тя успяла да завърши всички работи по градусното измерване при полярния кръг в течение на една година.
фиг.7.
Земята - мандарина
Земята - лимон
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...