Построил към квадранта метрометричен винт. Вече с този инструмент Пикар можел да отчита с точност до ? минута от градуса. Така изчислил, че дължината на меридиана е 40 036 км. Прекрасната работа на Пикар послужила като тласък за развитието на геодезията. Настъпил векът на градусните измервания.
       Но се появил Нютон!!!
       Може да се каже, че геодезистите имат всички основания да бъдат обидени на Нютон. Макар, че те му помагат да докаже своя закон за всемирното превличане, като му дават сравнително точния диаметър на Земята, той им се отплаща с черна неблагодарност.
       "Вие си мислите, че сте измерили земното кълбо? Нищо подобно. Не сте го измерили по простата причина, че земно кълбо не същетвува. Земята не е кълбо!"
       Доказателства - дупки, вода, земно привличане, центобежна сила, разтопена материя. Следователно има форма на елипсоид. Пример това са другите планети.(фиг 6)
       Теорията на Нютон показва , че земята има форма на мандарина, но редицата измервания, поради странни съвпадения на грешки, показващи, че 1о от меридианата на север е по-къса от 1о от нея на юг, определяли формата на лимон (фиг.7).
             Започнал голям ожесточен спор, траещ много години между защитниците на лимона и мандарината. За да се реши той, веднъж за винаги, Академията решила да прати две експедиции: едната на Екватора в Перу, а другата на Северния полярен кръг в Лапландия. Ако Земята наистина не е кълбо, разликата в дължините на градуса между тези две места, лежащи на толкова различни ширини, трябва да е твърде забележима. Нея няма да затъмнят случайните неточности при наблюдението и въпроса ще бъде веднъж за винаги решен. По повод това решение Франсоа Касини, син на Жак Касини и внук на Джовани Касини, писал:
       "И така всички наши измервания, както по дължината, така и по ширината доказват, че земята има формата на елипсоид, удължен по посока на полюсите. Можем да не се съмняваме, че това скоро ще бъде потвърдено от резултата на работите по полярния кръг и Перу. По такъв начин това откритие, толкова полезно за науката и корабоплаването, ще донесе слава на Франция, която тя ще държи изцяло на своята Академия."
       (Касини - нескромен като дядо си. Обсерваторията - семеен имот. Сем. Касини - почитано като кралско. Утвърдена е фамилията им с герб - два лъва върху геодезически инструменти.)
       Пикар въвел нова неизменна мярка за дължина - секундното махало (махало, чийто период на люлеене е една секунда). Изчислил, че в него се побират 36 дюма и 8,5 линии (1 тауз = 6 фута, 1 фут = 12 дюма, 1дюм = 12 линии). Желязна пръчка с дължина 1 тауз вградил в стълбата на стария замък Шатле, за да го увековечи.
За базис избрал 10 км. шосиран прав път. На двата края построил каменни пирамидки. В тях били забити вертикални метални тръби с кръстове, боядисани в горните крайща. Разстоянието измервал с новосъздадения тауз, прецизно, два пъти и взел средната стойност. Пикар разделил разстоянието между Париж и Амиен на 35 триъгълника. За измерването на ъглите усъвършенствал стария квадрант, като му монтирал далекогледи, които малко преди това били изобретени от Галилей. За по-голяма точност при насочването, той поставил пред лещата на тръбата две кръстосани нишки.
фиг.6.
Доказателство за сплеснатостта на Земята
според Нютон
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...