Това става по следния начин:
       За да се измери разстоянието до т. К, намираща се на кораб, от т. А на сушата, трябва да се измери някакво малко разстояние АВ на удобно, равно място и с ъгломерен инструмент да се измерят ъглите ВАК и АВК. Всичко това се нанася на хартия в мащаб и чрез права засечка се установява положението на т. К. Страните на триъгълника АВК могат да се получат, като се измерят и умножат по мащаба. И при това не би трябвало да се ограничава с един триъгълник. Страната на първия може да послужи като основа на друг, с по-големи страни, трети четвърти... и така може да се определи дължината на много по-голям участък само с ъгломерни инстументи и една известна малка дължина. Този метод Снелиус нарекъл ТРИАНГУЛАЦИЯ. Отсечката, от която започва триангулацията нарича БАЗИС, т.е. основа. При триангулацията не са страшни извивките на пътя, пък и самите пътища са нужни само, за да може наблюдателя, който измерва, да преминава от една висока точка до друга. Като седи накъде на върха на кула или планина и като визира двете други избрани от него точки на месността, той може с погледа си изведнъж да измерва в километри разстоянието, макар то да минава през непроходими гори, тинести блата, стръмни планини, езера и реки. Снелиус купил нужните инструменти и от 1615 г. започнал да скита из Холандия и търпеливо триъгълник след триъгълник построявал мрежата, която трябвало да обхване цялата западна част на страната. Той работил с прекъсване три години и измерил дъгата между град Алкмаар и Бергеноп-Зоон (фиг 6). Дължината й била 1о11 30. Макар, че използвал най-точния начин за измерване, получил по-неточен резултат от Френел 38 605 км. Главната причина за това била, че Снелиус вървял преди времето си. Открития начин е бил превъзходен, но още нямало точни уреди, които могат да позвволят да се използват предимствата му. Той измерил ъглите с квадрант и тежък меден инструмент - астролябия. Точността им била до 1 секунда. А една минута при определяне височината на звездите  давала разлика в дължините на градуса от 2 км.
       Следващият учен, на които ще се спрем, е Жак Пикар, роден в малкото село Ла Флеш - Франция. Като дело на неговия живот се смята построяването на голяма обсерватория при Парижката Академия на науките. Но повиканият да помага при работите, талантливия астроном  Джовани Касини  измамил очакванията му. Той се вмъква в придворните кръгове, спечелва доверието на Людвиг 14 и използва в последствие влиянието си да опорочи проектите на Пикар. Когато през 1669 г. обсерваторията е открита, Касини получава директорското място и званието - академик. Отстранен от любимото му дело, Пикар приема предложението за ново градусно измерване. Той измерил дължината на меридианата между Париж и Амиен .


        Само така може да се обясни голямата точност на получената от него цифра. Трябвало да се получи много по-голяма грешка, но различните неточности при измерването на пътя и височината на слънцето почти взаимно се унищожили. Все пак начина на измерване на разстояния не може да се нарече точен. Строго научен начин за измерване е намерен едва след 100 години от холандския математик Снелиус.
Снелиус се родил в град Лайдин, където баща му бил професор по математика. По знания той бързо настигнал баща си: на 16 г. отпечатал научна статия, а на 19 г. - четял публични лекции. След това няколко години работел зад граница, където се запознал с Кеплер и Тихо Браге. След смъртта на баща му, той заел неговата професорска катедра. Скоро след това решил да направи ново измерване на земната окръжност.
       Сега чак влязъл в употреба лежалият в забрава 2200 години начин на измерване на разстояния до отдалечени и недостъпни предмети, измислен от Талес Милетски.
фиг.5.
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...