По това време европейският свят продължавал да броди в мрака на незнанието и предрасъдъците, забравили се откритията на великите учени, завърнало се мнението, че Земята е плоска, Колумб пък доказва, че е кълбо, но с много малки размери. Накрая Магелан уравновесява нещата с околосветското си пътешествие. Появяват се уреди за измерване на времето, на скоростта на корабите, по-усъвършенсвани инструменти за измерване на ъглите по звездите и Слънцето.
       Четири години след завръщането на Магелан, в изучаването на Земята е направена нова крачка. Направил я маладият французин д-р Ференел, който живеел в Париж. Той имал една страст - астрономията. На нея отдавал цялото си време, а за закупуване на астрономически инструменти харчел всичките си пари. Това увлечение го навело на мисълта да повтори измерването на Земята. Можем да си представим необикновеността на тази мисъл по онова време, като си припомним, че тогава още не са се били родили великите астрономи: Тихо Браге, Джордано Бруно, Галилей, Кеплер, които след половин век накарали целия образован свят да заспори за устройството на земята и небето, знаменителната книга на Коперник още не била написана, а ето вече 700 г. след халифа Ал Мамун никой не се опитвал да измери земята. Френел решава да измери дъга от 1о. Той взел част от парижкия меридиан, които лежи на север от столицата. Между другото оттогава много измервания се ограничавали с 1о. Затова измерванията на земята започват да се наричат градусни измервания.
       Френел измерил височината на слънцето в Париж на 26 август. Тя била равна на 49 градуса и 13 минути. После трябвало да се намери място, където в същото време височината на слънцето да 1о по-малка. Но той не би могъл за един миг да полети в това още неизвестно място. В търсене трябвало да се изгубят няколко дни. Но Френел знаел и, че в деня, в които намери това място, слънцето в Париж, вече ще стои по-ниско, защото настъпва есен. За да премине през тази пречка с помоща на астрономически указатели изчислил височината на слънцето в Париж за няколо дни напред.
       Сега, ако се движи на север, той може всеки ден да сравнява височината на слънцето в местата, където спира, с височината на слънцето в Париж същият този ден. Това станало в малкия град Амиен.
       Френел измерил окръжността на колелото на своя файтон. Тя била точно 20 френски фута. След това поръчал на файтонджията да кара назад бавно към Париж. През целия път броил завъртанията на колелото и измерил 17 024. Това означавало, че дължината на градуса по меридианата е 56 747 тауза (1=1,949м.) или 39 816 км. На Френел му провървяло.


Двете групи вървят и измерват изминатия от тях път с дълги пръти. Северната група спира като се оказва 1о по-високо от колкото в началото, а южната - когато се оказва пак толкова - по-ниско. Така всяка група се измества от началната точка на меридианатана 1о ширина и измерват дължината на дъгата, която съответства на този радиус. Двата екипа се събират да сравнят резултатите, които почти съвпадали - дължината на 1о се оказва равна на 56 213 арабски мили.
       (В един старинен ръкопис е казано, че една арабска миля е равна на 4000 лакти, а лакътя на 8 юмрука, юмрука - на дебелината на 6 ечемичени зърна, а ечемиченото зърно - на дебелината на 6 косъма на магарешка муцуна.)
       Сегашните учени поискали да проверят приблизително точността на арабските изчисления и след множество измервания дебелината на косъма от магарешка муцуна се оказала равна на 0,444..в период. Изчисленията показват, че дължината на земната окръжност е равна на 41 779 км.
фиг.4.
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...