Великият астроном Хипарх въвел в употреба мрежата на географските координати. Той прекарал на глобуса 360 меридиана и толкова паралела. Според него за да се определи мястото, което накой град заема на Земята, трябва да се отброи колко паралела има от него до Екватора, т.е. да се опредили неговата географска ширина, а също да се знае числото на меридианите до началния, т.е. определянето на неговата дължина. Така определил координатите на много градове и ги нанасял на картата. Това ставало чрез астрономически наблюдения. За ширината се измерва височината на Полярната звезда на хоризонта. (фиг.5).
       Хипарх умеел да определи географската дължина по височината на Луната във време на затъмнение. Хората, които се намират в различни градове, наблюдават началото на затъмнението в един и същ момент. Но Луната в този момент стои в по-източния град по-високо, а в по-западния - по-ниско. Като се измери височината на Луната в двата града, може по разликата им да се изчисли колко градуса дължина има между двата града. Начинът е неудобен, защото затъмненията стават рядко, а в решителния момент може облак да попречи на измерването.
       Така се нанасят градовете върху картата, от нея се измерва разстоянието между тях, умножава се по мащаба и се разбира колко е то в действителност. Това било голяма крачка напред в сравнение с преброяването на камилските крачки.
       След гърците идват римляните. Войнствен народ, цялото им внимание е обзето от мисълта за завладяване и управление на грамадната империя и не се занимавали с наука. През 6в. Римската империя се разпада и настъпват времена на подивяване, когато не само изчезва всяка жива научна мисъл, но и това, което било открито от гърците е забравено. Всред всеобщия мрак на суеверия и невежество, науките процъфтяват само в държавите на арабите. Халифът Харун-ал-Рашид прославен в приказките от "1001 нощ", се стараел да подражава на египетскитет царе - Птоломеите. По същият начин събирал учени в столицата си Багдат и наредил да се търсят съчинения от гръцки автори и да се превеждат на арабски език. Още повече се увлича от гръцката наука синът му халифът Ал Мамун. Като побеждава византийския император, той застява да му плати данъка си в книги. При него именно след голям застой се обновява интересът му към измерването на земята.
       През 827г. Двама арабски астрономи Халиб-ибн-Абдул-малик и Али-ибн-Иса с гупа помощници отиват в равната пустиня Синднжар в северна Месопотамия. Те измерват височината на Полярната звезда и се разделят като едни отиват на север, а други на юг.


       По щасливо стечение на обстоятелствата той трябвало да мери височината на Слънцето - веднъж. Защото знаел, че на юг от Александрия на 5 000 стадии, на брега на Нил се намирал град Сиена. В него имало кладенец, дъното на който веднъж в годината , в деня на лятното слънцестоене, се осветява изцяло от Слънцето т.е. ъгълът на лъчите е равен на 0. така през един такъв ден Ератостен измерил със скафиса височината на Слънцето в Александрия. Ъгълът бил 7,2о (фиг. 4). Дъгата АС се помества в окръжността 360/7,2=50 пъти. Дължината на дъгата е 5 000 стадии и земната окръжност става 250 000 стадии. Египетската стадия е 158м. Измерването се оказва поразително точно - 39 500км.
       Изминали 18 века, докато другите учени измерят Земята по-точно.
       С течение на времето корабоплаването на пътешествиници и търговци се увеличило и те се нуждаели от по-голяма точност за положението на острови и градове върху картите и скиците с които разполагали.
фиг.3.
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...