Но все пак краят на Земята не е много далеч, щом може да се види с просто око.
            Макар че първобитните хора смятали, че Земята е малка и на ум не им идвало да я измерват. Това нямало защо да се прави, пък и нямало с какво, понеже не са имали мярка за дължина. Да им се обясни какво е километър, не би било лесна задача. Ако бихте им казали : "Това е хиляда крачки " те биха ви попитали : " Какво е това хиляда? " Защото те броели по пръстите си и смятането не отивало по-дълеч от няколко десетици.
       Векове минавали и знанията на първобитните хора се разширявали. Постепенно се научили да добиват метали, да строят къщи, да сеят жито да опитoмяват животни. Развила се търговията. За размяна на различни стоки започнали да посещават съсъедните страни.
            Първите големи държави се образували в горещитите места на Земята (междуречието на реките Тигър и Ефрат). Поради относително постоянните температури земеделците трябвало да знаят предварително кога ще преминат дъждовете, кога ще се разлее реката. Търговците трябвало да знаят кога в морето ще се задават попътни ветрове. Те забелязали, че слънцето през зимата и лятото се издига на различна височина и по този начин могли да предсказват времето. Така се родила астрономията.
       За да намират пътя в чужди страни търговци и военначалници трябвало предварително да имат представа за бъдещия маршрут и за проблемите, които могат да възникнат. Те започнали да записват всичко известно, което било известно за морета и земи. Започнали да рисуват тези морета и земи, да чертаят карти. Така се родила Георафията.
       Появилата се наука не била достъпна за всички, а само богатите, жреците. Например индийските жреци, заради свещеното цвете лотос мислили, че земята има формата на лотос и така проповядвали.
       Други размишляват върху въпроса на какво се подпира земята. Решили, че тя се подпира на гърба на четри слона. Слоновете стоят на гърба на огромна костенурка, а тя на какво стои - не се дава отговор.
       През 625г. Пр. Хр. Вавилон е завладян от Халдеите. Халдейските жреци спомогнали много за успеха на астрономията. Те забелязват, че лунните затъмнения винаги стават при пълнолуние. Значи Слънцето и Земята се намират на противоположни точки на небесния свод, а земята минава между тях и хвърля сянка върху луната.
Само кълбо хвърля такава сянка, значи земята е кълбо!

Първобитните хора не са се и замисляли дори върху въпроса, колко голяма е Земята. Тях ги интересувало само, онова което е било във връзка с всекидневния им живот. Как да се защитят от хишници? Как да запазят вечния огън в пещерата? Как да се догони и убие звяра?- ето върху какво били навикнали да работят.
       Първобитният Човек е познавал само малко парче земя , на което живеел и ходил на лов. Той не считал Земята за безкрайна, а обратно считал я за твърде малка. Достаъчно било да се качи на някой хълм или да се покатери на дърво и той можел да види линията, където небето се допира до земята. Там, разбира се, и свършва. Наистина не е лесно да се стигне до тази линия, пък и не си струва : Много по-опасно е, ловеца въоражен само с кремъчен връх, да навлиза в чужди места.
Определяне формата и размерите на Земята

Но, нямало никакви сенки на костенурки и слонове-кълбото виси в пространството и не се подпира на нищо.
       Халдейците откриват, че ако не се знаят разстоянията до небесните светила, е безсмислено да се измерва големината им и разстоянието между тях с мерки за дължина. Всички тези величини трябва да се измерват чрез зрителни ъгли. Но при всяко измерване трябва да има единица, с която да се сравняват получените величини.

<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...