Ако земята беше правилен елипсоид, дължината на градусите щеше да се изменя постепенно. През Франция и Испания всеки градус щеше да бъде приблизително с 19 м. по - дълъг от своя южен съсед. А в таблицата тази величина скача -  тя е ту по - малка, ту по - голяма. Може би причината за тази неправилност да се крие в грешки и неточности в измерванията? Не, работата не е там! Причината била в самата Земя. Повърхността й се оказала крива. Установило се, че тя има не тази плавна кривина, каквато има например кълбото, а такава с каквато се отличава обикновения картоф: тук могила, а там широка полегата издутост или плоскост, почти равна изпъкналост. Издутостите в нея, разбира се, не изпъкват така рязко.
       Пръв, който основно се ориентирал по този въпрос, бил Лаплас. Той получил таблицата на Даламбер, данните от другите измервания и от тях направил важно заключение.
На времето си Нютон бе създал на геодезистите грамадна работа като бе заявил: "Земята не е кълбо, тя е елипсоид!" Видяхме колко трудно е било да се определят размерите на този елипсоид. И когато тази работа била извършена, когато геодезистите смятали, че този път вече са определили окончателно размерите на земята и дори от нея са извели вечната и неизменна мярка - метър, явил се Лаплас и казал: "Земята не е елипсоид, тя е....", но тук Лаплас се запънал. Какво нещо е сега земята? За такова неправилно тяло в геометрията няма название. Очевидно трябва да се измисли ново и Лаплас обявил: "Земята е ГЕОИД!" В същност новата дума не обяснява нищо. ГЕОИД на гръцки значи земеподобен.
       Работата, която Нютон беше задала на геодезистите, сега им се видяла дреболия. Ето, че Лаплас ги сложил на тясно! Кой могъл сега да гарантира, че всичките меридиани имат еднаква дължина? Все пак добре било, че Парижката академия определила метъра като една 40 000 000 - на част не от някой друг, а имено от Парижкия меридиан. Но и това било слабо утешение. Нима сега можело да се смята за окончателна дължината на Парижкия меридиан, измерен само по продължение на 12,5о? Може би тези 12,5о се падат точно на хълм или; обратно на сплеснато място (фиг. 14).
       И тъй, нима всички досегашни трудове са пропаднали без полза? Нима великия Нютон се беше измамил?
Разбира се,  не! Нютон е бил прав като е твърдял, че земята е сплеснат елипсоид, също както е бил прав и Питагор като е твърдял, че тя е кълбо. Трудовете на френските академици не са отишли напразно, както не са били напразно и трудовете на Ератостен по измерване на кълбото.
Работата е там, че всяко ново откритие не отменяло старата представа за земята, а само я уточнявало и допълвало. С всяко ново откритие хората все повече се доближавали до истината.
Първо приближение (Ератостен): Земята е кълбо с радиус около  6 000 км.
Второ приближение (Нютон):  Земята е кълбо с радиус около  6 000 км., но слабо сплеснато при полюсите (приблизително с по 20 км. От всяка страна), т.е. тя е сплеснат елипсоид.
Трето приближение (Лаплас): Земята е кълбо с радиус около  6 000 км., но слабо сплеснато при полюсите, което освен това има малки неправилно разположени изпъкналости (с височина не повече от 150 м.) т.е., тя е ГЕОИД.
След откритието на Лаплас пред геодезистите се открили нови задачи. Доколкото елипсоида е правилно геометрично тяло, те могли по дължината на двете му оси да изчислят дължината на всеки градус от меридиана или паралела и по закона на картографските проекции да ги пренасят на плоскости и на мрежата, образувана от тях да чертаят карти. Нищо подобно не могло да се прави с ГЕОИДА. Щом той е неправилно тяло, частите му не могат да се изчисляват, те трябва да се измерят на всяка точка от земята.
Затова геодезистите решили да запазят елипсоида като въображаема идеална форма на земята, такава форма, каквато тя би имала, ако се изгладят малките и неравности, които я превръщат в ГЕОИД. На този въображаем елипсоид те решили мислено и в изчисленията си да пренасят да пренасят своите базиси и триъгълници, те решили да отнасят геодезическите точки към елипсоида. Геодезистите нарекли своя въображаем елипсоид РЕФЕРЕНЦ - ЕЛИПСОИД, което значи "елипсоид на пренасянето или елипсоид, на който може да се пренася".
.<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...