Галерия
<   1    2    [3]
<   1    2    [3]
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
Предпроектни проучвания в с.Игнатиево, гр.Варна
GPS измервания, създаане триизмерен модел на уличната система на с.Кичево, гр.Варна
GPS измервания в с.Игнатиево, гр.Варна, декември, 2010г.
GPS измервания, създаане триизмерен модел на уличната система на с.Кичево, гр.Варна
Изгрев около гр.Сливен
Над с.Игнатиево
Трасиране с двучестотен GPS в гр.Варна
Геодезически измервания в лоши метеорологични условия в с.Ягодово, гр.Пловдив. Създаване на триизмерен модел на уличната мрежа.
GPS Trimble R6
Обработка на получените данни в полеви условия
GPS Trimble R6
Нивелация с високоточен дигитален нивелир Sokkia SDL30
Трасиране на елементи от техническата инфраструктура за новия терминал на "Летище Пловдив"
Търсене на изходна триангулачна точка в източна Стара Планина с навигационен GPS
Изглед към с.Долен, общ.Златоград
GPS измервания около с.Ерма Река, късно вечер