Галерия
<   1    [2]    3    >
<   1    [2]    3    >
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
Геодезически измервания над с. Горно Краище, общ.Белица
Статични GPS измервания в зимни условия
"Тру Норд" ООД
Координиране на полигонова точка
GPS измервания в зимни условия на температура -25°C
Геодезически измервания, декември, 2010г.
Геодезически измервания близо до с.Елешница, западни Родопи
GPS Trimble R6
Определяне на координати в планински условия. Предпроектни проучвания около с.Черешово, Западни Родопи.
Изглед над гр.Пловдив
Предпроектни проучвания и измервания в местност "Асара", над с.Подкова
Геодезически измервания близо до с.Ново Село, гр.Пловдив
GPS измервания в гъсто залесена местност над с.Долен, общ. Златоград
Около с.Долен
Предпроектни проучвания, с.Ерма Река, общ.Златоград
Измервания в махала Доганица, с.Долен, общ.Златоград