По-важни завършени обекти
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
> Комплекс услуги / завършени обекти
>   Ценообразуване...

>   Завършени обекти...

>   Въпроси и отговори...

Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
- Проект: Строителство на Фотоволтаична електроцентрала
- Местоположение: Землището на с. Голям Чардак, общ. Съединение
- Описание: Площ на имота - 40 000 м2
- Услуга: Трасиране на конструктивни елементи и оси на съоръжението. Геодезическо заснемане на надземната инфраструктура и подземните комуникации за нанасяне в КВС и издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР
- Изпълнение: ноември 2011 г.Повече за проекта
Повече за проекта
Повече за проекта
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
- Проект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Свиленград - Турска граница
- Местоположение: гр. Свиленград
- Описание: Дължина на трасето - 19 км
- Услуга: Трасиране на  елементи от железопътната инфраструктура
- Изпълнение: ноември 2011 г.Повече за проекта
Повече за проекта
Повече за проекта
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
- Проект: Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив
- Местоположение: гр. Пловдив -  бул."България"," Победа", "Свобода", "Мария Луиза", "6-ти Септември", "Копривщица", "Руски", "Хр.Ботев" и др.
- Описание: Дължина на трасето - 30 000 м
- Услуга: Трасиране на елементи от хидротехническата инфраструктура, геодезическо заснемане на линейни проводи и съоръжения за нанасяне в кадастралната карта, специализирания кадастър на града и издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР
- Изпълнение: 2009 - 2010 г.Повече за проекта
Повече за проекта
Повече за проекта
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
- Проект: Изработване на инвестиционен проект за път: Гара Белица - с.Лютово и с.Елещница - с.Черешово
- Местоположение: гр. Белица
- Описание: Обща дължина на трасетата - 19 км
- Услуга: Предпроектни проучвания на пътна инфраструктура и съоръжения, 3D моделиране на терена, проектиране, изграждане и координиране на геодезическа мрежа посредством статични GPS измервания
- Изпълнение: 2010 г.Повече за проекта
Повече за проекта
Повече за проекта
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
фотоволтаична централа, фотоволтаик, фотоволтаичен парк, трасиране, геодезия
регистър предадени обекти
регистър предадени обекти