Геодезическа библиотека "True North"
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
База данни: Руска геодезическа литература (1920 г. - 2010 г.)
.:: Нивелачни мрежи I, II, III, и IV клас - 2003 г.

.:: Щурмански справочник - 1978 г.

.:: Краковски Ф.Н. - Избрани съчинения - Том I - 1953 г.

.:: Краковски Ф.Н. - Избрани съчинения - Том II - 1956 г.

.:: Краковски Ф.Н. - Избрани съчинения - Том III- 1955 г.

.:: Краковски Ф.Н. - Избрани съчинения - Том IV - 1955 г.

.:: Курс по сфероидна геодезия - 1979 г.

.:: GPS - навигатори за пътешественици, автомобилисти, мореплаватели - 2008 г.

.:: Гравиметрия - 1978 г.

.:: Геодезически инструменти - Учебник за ВУЗ - 1987 г.

.:: Правила за стабилизиране на геодезически точки и нивелачни репери - 1993 г.

.:: Правила по Техника на Безопасност при топографо - геодезическите работи - 1991 г.

.:: Ръководство по създаване на подземни планове и карти - 1979 г.

.:: Математическа Картография - Учебник за ВУЗ - 2005 г.

.:: Строителство на шахти и рудници - 1991 г.

.:: Космическа Фотограметрия. - Учебник за ВУЗ - 1989 г.

.:: Условни знаци /линейни съоръжения, железопътна инфраструктура/  - Ръководство - 1975 г.

.:: Учебник по Геодезия /Владивосток/ - 2002 г.

.:: Чеботарев А.С. - Метод на най-малките квадрати - 1928 г.
> Що е то геодезия / библиотека
При проблем със свалянето на файловете, пишете ни на truenorth@abv.bg
<<  <  1  2  3  4  [5]  6  >  >>
<<  <  1  2  3  4  [5]  6  >  >>
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...