Геодезическа библиотека "True North"
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
.:: Инженерна геодезия. Геодезически трасировъчни работи. - 2007 г.

.:: Инженерна геодезия. Основни геодезически задачи на плановете и картите. - 2006 г.

.:: Фотограметрия - учебно пособие - 2006 г.

.:: Курс по Инженерна геодезия - учебник за ВУЗ - 1989 г.

.:: Фотограметрия и дистанционни методи на изследване - 2006 г.

.:: Висша геодезия - 1978 г.

.:: Геодезия - Учебно пособие за ВУЗ - 2007 г.

.:: Практикум по Инженерна геодезия - 1978 г.

.:: Навигация - Учебник за Военно - Морски училища - 1936 г.

.:: Практикум по геодезия - Учебно пособие - 2006 г.

.:: Триангулация на Делоне и нейното приложение - 2002 г.

.:: Системи за спътникова навигация - 2000 г.

.:: Основи на Геоинформатиката - 2004 г.

.:: Моделирането в картографията - Учебник - 1997 г.

.:: Орбитални методи в Космическата геодезия - 1981 г.

.:: Геодезически прибори и инструменти в маркшайдерството - 1971 г.

.:: Инженерна геодезия - Учебник. - 2004 г.

.:: Геодезическо обезпечение при проектиране, строителство и експлоатация на сгради и съоръжения. - 2002 г.
> Що е то геодезия / библиотека
База данни: Руска геодезическа литература (1920 г. - 2010 г.)
При проблем със свалянето на файловете, пишете ни на truenorth@abv.bg
<<  <  1  2  [3]  4  5  6  >  >>
<<  <  1  2  [3]  4  5  6  >  >>
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...